Geo-Lexicon

Demospons
Spons van de klasse Demospongia, 'Gewone' sponzen.

Dentale
Het onderkaaksbeen van gewervelde dieren.

Dentikel
Een kleine, tandachtige structuur.

Diabaas
Paleovulkanisch gesteente dat wat de samenstelling betreft overeenkomt met gabbro.

Diagenetisch proces
Omvorming die leidt tot de versteviging van een van oorsprong bros gesteente.

Dichtheid
De massa per volume-eenheid van een stof; deze term wordt bij voorkeur gebruikt om het soortelijk gewicht (s.g.) van een vloeistof aan te duiden.

Differentiatie van magma
Fysische en chemische processen die leiden tot de scheiding van oorspronkelijk homogeen magma ('stammagma') in scheikundig verschillende magma's.

Dioriet
Diep magmatisch gesteente dat bestaat uit plagioklazen en donkere mineralen (amfibool, pyroxeen).

DNA (Deoxyribonucleic acid)
Groot spiraalvormig molecuul dat één chromosoom bevat, waarin alle genetische informatie is opgeslagen.

Detritus
Kleine deeltjes organisch materiaal.

Diagenese
Het proces waarbij de omvorming van een sediment tot verhard gesteente plaatsvindt.

Diastema
De ruimte tussen twee verschillende tandtypen.

Diluviaal/diluvialist
Heeft betrekking op de zondvloed zoals in Genesis is beschreven; iemand die gelooft dat bepaalde geologische verschijnselen aan de hand van de zondvloed verklaard kunnen worden.

Dissepiment
Steunplaatje ter versteviging van de bouw van het skelet, bij koralen en bepaalde graptolieten.

Dodengemeenschap (taphocenose)
Organismen die buiten hun oorsprongsgebied zijn gefossiliseerd.

Doornuitsteeksel
De blad- of staafvormige structuur aan de dorsale zijde van een wervel.

Dorsaal
Aan de rugzijde gelegen.

Dorso-Ventraal afgeplat
Van rug- naar buikzijde afgeplat.

Draaier
Bij gewervelde dieren het eerste of tweede element van de wervelkolom.

Echinodermaten/stekelhuidigen
Ongewerveld dier, behorend tot de stam der stekelhuidigen, met een skelet uit kalkplaten of uit kalk of kiezelnaaldjes. Het dier heeft een vijfstralige symmetrie. Voorbeeld: zeeëgel.

Dubbele breking
Het verschijnsel dat een invallende lichtstraal wordt gesplitst in twee gebroken stralen.