Geo-Lexicon

Ecologie
Studie die zich bezighoudt met de samenhang tussen planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.

Ecosysteem
Een ecologisch systeem binnen een bepaald natuurlijk milieu, zoals een tuinvijver, maar ook oceanen.

Ectotherm
Koudbloedig dier dat de lichaamstemperatuur door actief handelen constant houdt door bij warmte de schaduw op te zoeken en bij kou de zon. Voorbeeld: reptielen.

Elementaire cel
Het grondpatroon van een kristal, het bestaat uit het kleinst mogelijke aantal atomen, zodanig gerangschikt, dat herhaling hiervan in alle richtingen tot de uiteindelijke vorm van het kristal leidt.

Endogeen proces
Proces dat zich binnen in de aarde afspeelt.

Endotherm
Warmbloedig dier dat door zijn stofwisseling passief de lichaamstemperatuur constant kan houden. Voorbeeld: zoogdieren.

Enkaryote
Plant of dier met cellen met een duidelijke kern die het genetisch materiaal bevat.

Entoplastron
De mediane beenplaat van het buikschild van schildpadden.

Epidermis
De niet-doorbloede, ongevoelige bovenlaag van de huid (opperhuid) van gewervelde dieren.

Epiplanktonisch
Zwevend in de waterlaag tussen het oppervlak van de zee tot ca. 200 m diepte.

Epiplastron
Een van de beenplaten aan de voorzijde van het buikschild van schildpadden.

Epistomium
Bij kreeftachtigen het gebied (en de ventraalplaat) waarin mond en tweede antenne zijn gelegen.

Evoluut
Los gespiraliseerd.

Exogeen proces
Proces dat zich afspeelt door invloeden van buitenaf.

Exoskelet
Het harde pantser bij geleedpotigen.