Geo-Lexicon

Faciës
Karakter van de lagen van de aardkorst. Totaal van eigenschappen die bepalend zijn voor het milieu waarin gesteenten gevormd worden.

Fantomen
Vroegere kristallijne vormen die in het kristal nog zichtbaar zijn.

Filteraar
Een organisme dat voedselpartikels uit het water filtert.

Flagel
Een zweepvormig aanhangsel.

Fluorescentie
De uitstraling van zichtbaar Iicht onder invloed van een bestraling (al of niet zichtbaar) van een kortere golflengte, zoals ultraviolette (UV) lichtstralen of door röntgenstralen; als de uitstraling voortduurt nadat de stimulerende straling is beëindigd spreekt men van fosforescentie.

Fonoliet
Eruptief, neovulkanisch alkaligesteente dat wat de samenstelling betreft overeenkomt met nefelien syeniet.

Fosforescentie
Zie fluorescentie.

Fossiel
Geconserveerde overblijfselen of sporen van leven van minstens 10.000 jaar oud.

Fossiele levensgemeenschap (biocenose)
Verzameling fossielen van een levensgemeenschap die geconserveerd is op de oorspronkelijke plaats.

Fossielenbestand
Bewijs van vroeger leven, in de vorm van fossielen beschikbaar.

Fotosynthese
Het proces waarin met behulp van zonlicht in de chloroplasten van planten suikers worden geproduceerd.

Frontale
Bij gewervelde dieren, een van een paar schedelbeenderen.