Geo-Lexicon

Gabbro
Diep, basisch gesteente dat bestaat uit basische plagioklazen van pyroxenen, amfibolen en olivijnen.

Gastropoda
Klasse van ongewervelde dieren, gewoonlijk met een gedraaide kalkschelp. Voorbeeld: slakken.

Gebande ijzerertsformaties
Opeenvolging van gesteentelagen van afwisselend ijzerrijke en ijzerarme chemisch gevormde sedimenten.

Gecreneleerd
Voorzien van kerfjes, kanteelvormig.

Gelatineus omhulsel
Een gelatineuze stof in een aantal planten aangetroffen, die door deze afgescheiden kan worden.

Genale hoek
Niet-gestekelde hoek van de wang bij trilobieten.

Genale stekel
Tot een stekel verlengde hoek van de wang bij trilobieten.

Genus
Geslacht

Geode
Holte in een gesteente of een ader die deels of geheel opgevuld is door gekristalliseerde mineralen.

Gepolariseerd licht
Licht dat slechts in één vlak trilt, welke trillingen loodrecht staan op de voortbewegingsrichting.

Geslachtsdimorfie
De situatie waarbij organismen van het mannelijke en het vrouwelijke geslacht verschillen van vorm.

Gesteentevormend
Dieren of planten die in zulke grote hoeveelheden voorkomen dat zij het merendeel van een gesteente vormen.

Gezichtsnaad
Groeve over het kopschild van een trilobiet, waarlangs de huid bij vervelling opensprong.

Gewerveld dier
Dier met wervelkolom.

Gidsfossiel
Een fossiele soort die kenmerkend is voor een bepaalde laag van de aardkorst en slechts een beperkte tijd voorkwam.

Glabella
Bij trilobieten het centrale deel van het kopschild.

Glans
De weerschijn op het oppervlak van een mineraal; de mate waarin die weerschijn zich aan het oog voordoet.

Glauconietisch
Een matrix die het mineraal glauconiet bevat, hetgeen aangeeft dat deze matrix onder mariene omstandigheden werd gevormd.

Gonaden
Geslachtsklieren

Gordel
Bij gewervelde dieren de constructie van beenderen die de ledematen ondersteunt; bij keverslakken de zoom rond de schelpstukken.

Graniet
Magmatisch gesteente uit het diepste der aarde; kaliveldspaat heeft in dit gesteente de overhand op zuur plagioklaas; graniet bevat veel kwarts.

Greisen
Resultaatvan pneumatolitische verandering van graniet.

Groeilijnen
Lijnen die de verschillende perioden van groei aangeven.

Gossan (Eng.)
Oxydatiezone van metaaladers.