Geo-Lexicon

Habitus
De gewone verschijningsvorm van een mineraal, die kenmerkend kan zijn voor een bepaalde vindplaats.

Halteren
Bij vliegen: de tot evenwichtskolfies gereduceerde achtervleugels.

Hamer
Het meest buitenwaarts gelegen beentje van het binnenoor van gewervelde dieren.

Heterocerke staartvin
Een vissestaart met ongelijke lobben (asymmetrisch).

Homocerke staartvin
Een vissestaart met gelijke lobben (symmetrisch).

Huidpantser
De benige platen in de huid van een aantal gewervelde dieren.

Huidtand
Een tandachtige structuur in de huid van haaien.

Hydrothermaal mineraal
Mineraal dat ontstaat - neerslaat - uit oplossingen in heet water.

Hydrothermale processen
Geologische processen, waarbij heet water is betrokken, gepaard gaande met vulkanische activiteit.

Hyoplastron
De gepaarde, tweede laterale beenplaat van het buikschild van schildpadden.

Hypergeen proces
Natuurlijk verweringsproces dat zich afspeelt in de bovenste laag van de aardkorst, in de atmosfeer of in de hydrosfeer.

Hypidiomorf kristal
Gedeeltelijk ontwikkeld kristaI.

Hypogeen mineraal
Mineraal uit de diepte.

Hypoplastron
De gepaarde, derde laterale beenplaat van het buikschild van schildpadden.