Geo-Lexicon

Labiaal
Behorend tot de lippen.

Labiale stekels
Doornvormige uitsteeksels aan de buitenlip van de schelp bij sommige gastropoden.

Labradorescentie
SpeciaaI kleurverschijnseI (grijs- tot groenblauwe spiegeling) op de splijtvlakken van labradorieten.

Lamellen
Mineraallagen, die herinneren aan de bladzijden van een boek, veelal ontstaan door herhaalde tweelinggroei.

Lantaarn van Aristoteles
Het vijfzijdig symmetrische kauwapparaat van regulaire zee√ęgels dat de mondopening omgeeft en ook dient voor de voortbeweging.

Lateraal
Aan de zijkant gelegen.

Latewrale tanden
De tanden die naast de kardinale tanden liggen in de kleppen van brachiopoden en tweekleppigen.

Lateritisatie
Verweringsproces dat zich afspeelt in een tropisch klimaat, waarbij het gesteente SiO2 en basen verliest en verrijkt wordt met Al203.

Levend fossiel
Een plante- of diersoort die vrijwel geen wijzigingen heeft ondergaan in de loop van miljoenen jaren.

Lichtbreking
De richtingsverandering van een lichtstraal, wanneer deze van het ene medium (bijv. lucht) in een ander medium (bijv. een mineraal) overgaat.

Ligament
Elastische band aan de buitenzijde van het slot, die de kleppen verbindt bij tweekleppigen en brachiopoden.

Limnisch
Met betrekking tot een meer, zoetwater

Lophus
Een kam of richel.

Lunula
Een halvemaanvormige opening in de schaal van sommige zee√ęgels.