Geo-Lexicon

Quadratum
Het been dat bij een aantal gewervelde dieren het gewricht vormt tussen de schedel en de onderkaak.