Geo-Lexicon

Tabula
Horizontale plaat als etage in de theca van koralen.

Talonid
Het achterste gedeelte van een onderkaaksmolaar bij een aantal zoogdieren.

Tandbeen
(Dentine), beenachtige substantie waaruit het grootste gedeelte van een tand bestaat.

Tektoniek
Studie van de voornaamste structurele kenmerken van de aardkorst. De term wordt ook gebruikt als aanduiding voor de algemene structuur van een gebied.

Telson
Laatste achterlijfssegment bij crustaceeën met anus en vaak met stekels.

Tethyszee
Een oude zee die zich uitstrekte tussen Europa en Oost-Azië.

Thallus
Een plantelichaam dat uit een cel bestaat of uit een complexe veelcellige structuur.

Theca
Bij graptolieten het chitineuze huisje van een individu uit de kolonie; bij koralen het buisachtige kalkskelet van een individu.

Thermoluminescentie
De uitzending van licht door een stof na verhitting (minder dan rode gloeihitte).

Thorax
Bij bepaalde geleedpotigen het middelste van de drie hoofdonderdelen van het lijf, het borststuk; bij gewervelden de borststreek.

Till
Niet-verharde glaciale afzetting. Voorbeeld: keileem.

Tracheïde
Een langwerpige plantecel met verdikte, secundaire wanden.

Trachiet
Eruptief gesteente datwat de samenstelling betreft overeenkomt met syeniet.

Tuberkel
Een knobbel of verhevenheid.

Tuf
Vulkanische as dat mettertijd hard geworden is.

Tweelingkristal
Een kristalvorm die eruit ziet of twee of meer kristallen tegen elkaar (contacttweelingen) of ineen zijn gegroeid zodanig dat de afzonderlijke kristalvormen symmetrisch ten opzichte van elkaar zijn samen- of ineen gegroeid.