Geo-Lexicon

Uitwendig skelet (exoskelet)
Een skelet dat de zachte delen van het lichaam beschermt, meestal aangetroffen bij ongewervelde dieren. Voorbeeld: insekten.

Ulna
Bij gewervelde dieren een van de onderarmbeenderen, de ellepijp.

Ultrabasische gesteenten
Eruptieve gesteenten die minstens 44% SiO2 bevatten. Deze gesteenten bestaan voornamelijk uit olivijn, pyroxeen, amfibool, biotiet.

Umbilicus
Navel, open ruimte aan de onderzijde van een gespiraliseerde schelp.

Umbo
Wervel, het hoogst gelegen deel van de klep bij tweekleppigen en brachiopoden.

Uropode
Aanhangsel van het laatste achterlijfssegment bij crustaceeƫn, meestal waaiervormig.