Geo-Lexicon

Veldspaten
De belangrijkste groep aluminosilicaten.

Ventraal
Aan de buikzijde gelegen.

Vertebraten
Gewervelde dieren (Vertebrata).

Vetvin
Een omgevormde, vlezige rugvin van een vis.

Voet
Bij weekdieren het gespierde kruip- of graaforgaan dat de basis vormt van het dier.

Voedselketen
Reeks planten en dieren die in de zin van eten en gegeten worden met elkaar verbonden zijn.

Voedselweb
Gecompliceerd netwerk van voedselketens binnen een ecosysteem.

Voorjaarshout
Een deel van een jaarring dat voornamelijk in het groeiseizoen van de plant wordt aangelegd.

Vormgenus
Een genus waartoe meerdere vergelijkbare soorten behoren, die echter niet verwant hoeven te zijn.

Vruchtblad
Een gemodificeerd blad dat geassocieerd is met de voortplantingsorganen van planten.