Geo-Lexicon

Waterkolom
Diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem.

Wervel
(Vertebra, mv. Vertebrae) Een been uit de reeks dat deel uitmaakt van de wervelkolom bij vertebraten. Bij tweekleppigen en brachiopoden het hoogst gelegen deel van de klep, de umbo.

Wervelcentrum
Het centrale deel van een wervel.

Winding
Een complete omgang bij gespiraliseerde schelpen.