Deze website maakt gebruik van cookies.

Geo-Lexicon

Xenolieten
Wezensvreemde insluitingen in een ander gesteente.

Xiphiplastron
Een gepaarde beenplaat van het buikschild van schildpadden.