Home

Wat is de Stichting Geologische Kring Den Bosch? Een groep mensen met liefde voor de natuur en wel speciaal waar het STEEN betreft. Persoonlijke voorkeur kan betekenen, dat de een zijn aandacht meer richt op gesteenten en mineralen en een ander meer interesse heeft voor fossielen, overblijfselen van planten en dieren uit lang vervlogen perioden van de aardgeschiedenis.

 

Lezingen

Gedurende het seizoen, dat loopt van september tot en met mei, vindt elke tweede dinsdag van de maand een bijeenkomst plaats in Sociaal Cultureel Centrum "De Helftheuvel" in Den Bosch (zie routebeschrijving). Vaak komt op zo'n avond een spreker met een lezing over een onderwerp dat met fossielen, mineralen of met geologie in het algemeen te maken heeft. Soms wordt er iets anders georganiseerd, zoals en videovertoning van een excursie, een cursus, of een demonstratie. Kijk hier voor de agenda van de komende maanden.

Een week voor de lezing ontvangt elke donateur een uitnodiging met een korte beschrijving van de lezing. Ook worden regelmatig nieuwe vondsten van de donateurs getoond en besproken. De Stichting is in het bezit van een bibliotheek, waaruit gratis informatieve literatuur kan worden geleend.

Aan het einde van het jaar wordt door de Stichting een mineralenbeurs georganiseerd waar donateurs gratis toegang tot hebben. Kijk voor de exacte datum op onze beurskalender. Hier vindt u de data van alle Nederlandse en Duitse mineralenbeurzen.

U bent van harte welkom!

 

Donateurs

De donateurs van de Stichting vormen een heel gemêleerd gezelschap. Er zijn huisvrouwen en huisartsen, leraren en leerlingen, handwerklieden en wetenschappers, kinderen en gepensioneerden. Er zijn mensen die uitsluitend mineralen verzamelen, mensen die zich met fossielen bezig houden, mensen die stenen tot sieraden bewerken, mensen die stenen fotograferen en mensen die gewoon wat meer over geologie willen weten.

U wordt donateur door het overmaken van een individuele donatie van € 18,- per jaar of een gezinsdonatie van € 25,- per jaar.

Als u donateur wilt worden kunt u gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier. Na het invullen en versturen van dit formulier dient u de verschuldigde donatie over te maken op ons bankrekeningnummer (IBAN: NL90 RABO 0144 5800 39). Zodra u donatie ontvangen is ontvangt u een welkomstmail met de details over de eerst volgende bijeenkomst.

 

Jaarlijkse mineralen- en fossielenbeurs

In het najaar organiseert Stichting Geologische Kring Den Bosch haar jaarlijkse mineralen- en fossielenbeurs. Hier kunnen handelaren en hobbyisten alle waar op geologisch gebied aan de man brengen. Er is een tafel aanwezig waar bezoekers hun meegebrachte stenen kunnen laten determineren. Verder zijn er informatieve stands, een tafel met stenen waaruit kinderen iets van hun gading kunnen zoeken, etc. Kijk voor de exacte datum op onze beurskalender. Donateurs van de Geologische Kring hebben gratis toegang tot deze beurs.

 

Entree:
- Volwassenen: € 2,50
- Jeugd tot 12 jaar: € 0,50

haaientand 

Dagexcursies*

Af en toe wordt er een dagexcursie georganiseerd. Deze valt doorgaans op een zaterdag of zondag. Over het algemeen wordt er afgesproken bij de betreffende vindplaats en rijdt iedereen op eigen gelegenheid. Er zijn géén deelnamekosten aan de dagexcursies verbonden.

 

*Deelname aan een excursie geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Geologische Kring Den Bosch evenals exploitanten van groeves kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade!

 

 

Onze mineralen- en fossielenbeurs 2017: zondag 8 oktober. Meer info over deze beurs.

Geologisch nieuws